Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się w podporządkowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 


 UWAGA!

Już od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej, trzeba będzie wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco: 261 xxx xxx (gdzie xxx xxx to 6 cyfr z dotychczasowego numeru wojskowego - MON).

***Więcej informacji***

  


 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W BYDGOSZCZY


adres:

ul. Szubińska 1
85-915 BYDGOSZCZ


Tel.  261-413-537
e-mail: 
wkubydgoszcz@wp.mil.pl

 

*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"

 


 


WKU w Bydgoszczy przyjmuję interesantów:

od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy
przyjmuję interesantów w sprawach skarg i wniosków:


w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00
 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym )
261-413-535 lub 261-413-556

 


 

Nabór do NSR  261 41 35 26 lub 261 41 32 19

Nabór do sł. przygotowawczej 261 41 35 46, 261 41 48 06, 261 41 22 17

 

 

 

 To jest Wasz czas - czas ochotników